Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven

Het Stimuleringsfonds roept lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen.
Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals samen met lokale overheden, culturele instellingen en maatschappelijke partijen aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds maximaal 15 voorstellen, die een projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Het fonds laat zich hierbij adviseren door Pieter Klomp, teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam; en Saskia Beer, Voile Architecten en oprichter Glamourmanifest. De voorstellen dienen inzicht te geven in de opgaven waaraan wordt gewerkt, de organisatievorm, de betrokken expertise en de coalitiepartners. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten bij de doelstellingen van deze Open Oproep en samenhangen met het thema ‘Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap’.

Resultaat

Er zijn 14 inzendingen geselecteerd.

Vervolgprojecten:

 • Stadslab Luchtkwaliteit (Rotterdam), Coöperatie STEK u.a.;
 • Water in de Dordtse ruimte 2.0 (Dordrecht), Stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht;
 • Maastricht LAB 2016 (Maastricht), Gemeente Maastricht;
 • Het stadslab-denken: onderzoek in outrospectief (Roermond), Stadslab Roermond;
 • Stadslab Nijmegen 2016 (Nijmegen), Maatschap Lentekracht.

Nieuwe projecten:

 • MAKE ROOM (Amsterdam), Stichting Gastvrij Amsterdam;
 • Stent in Oost! (Haarlem), Atelier Oostwaarts;
 • Stadslab Baankwartier (Rotterdam), Stichting KOOL;
 • Herontwikkeling OPG-terrein (Utrecht), Stichting De Vechtclub;
 • Stadssessies Leiden (Leiden), Stadslab Leiden;
 • Aan de Buurt: De Zuiderpassage (Den Bosch), Studio Strak Plan;
 • Xyleem (Apeldoorn), Stichting Energiefabriek Apeldoorn;
 • Stadslab Breda (Breda), Stadslab Breda;
 • Bestemmen met burgers (Gouda), Stichting GOUDasfalt.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.