Ontwerpwedstrijden - Open Oproep A Home away from Home
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep A Home away from Home

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers schrijft in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting.

De prijsvraag wordt gehouden in twee rondes. Zowel voorstellen voor het ombouwen van leegstaande gebouwen als voor nieuwe toepassingen op beschikbare terreinen kunnen meedingen. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. Uit die ideeën selecteert de jury vervolgens per categorie een aantal inzendingen om verder uit te werken. Hiervoor is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. Het COA heeft bovendien het voornemen om een aantal van de inzendingen te laten realiseren als prototype, zodat ze kunnen worden getest.
Deelname staat open voor professionele ontwerpers en studenten.

A Home away from Home wordt uitgeschreven conform het Kompas bij Prijsvragen. De open oproep wordt gehost via www.nederlandwordtanders.nl, platform voor ruimtelijke vernieuwing. 

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Nieuwe erven, nieuwe buren, nieuwe oogsten, Haiko Meijer (Onix NL);
  • Evolutionary wooden buildings, Jurrian Knijtijzer (Finch Building B.V.);
  • ComfortCity/De Tussenruimte, Anneloes de Koff en Pieter Stoutjesdijk;
  • Hotel nice to meet you, Rik Tuithof (studio Rik Tuithof);
  • SolarCabin/Dak onder de zon, Bram Zondag (Bureau Zondag) en Arjan de Nooijer (de Nooijer Architectuur);
  • RE-settle, René van Zuuk/René (van Zuuk Architekten B.V.).
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.