Ontwerpwedstrijden - Snelweg en stad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Snelweg en stad

Op 2 februari 2016 gaat de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’ van start. In deze studie wordt een zestal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek.

In 2016 worden er in verschillende steden zogenoemde milieuzones geïntroduceerd. De overheid stuurt op schoner autoverkeer. Dit is een ontwikkeling die mede door de technologische vooruitgang in de toekomst tot grote veranderingen zal leiden. Automatische en elektrische voertuigen zullen consequenties hebben voor het verkeer, modaliteitskeuzen, de bereikbaarheid, het ruimtegebruik, de infrastructuur en het milieu. Kunnen deze veranderingen samen met de al voorgenomen plannen van overheden gecombineerd worden en zichtbaar worden gemaakt aan de hand van toekomstbeelden? Wat zijn dan mogelijke kansen, ideeën en visies voor de ringwegen, de aantakking en wisselwerking met het stadsnetwerk en voor de nabij gelegen (bebouwde of onbebouwde) ruimte?

Architecten worden uitgenodigd om zich in multidisciplinaire teams (dus samen met planologen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, ruimtelijk economen, etc.) in te schrijven voor deze studie, en om tot eind juni 2016 samen met de stakeholders te werken aan een reeks oplossingsrichtingen en strategieën voor een van de zes ringweglocaties. De zes teams die worden geselecteerd, ontvangen een onkostenvergoeding.

Wil je deelnemen aan de studie? Op 2 februari 2016 organiseert BNA Onderzoek een informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden krijgen alle ins en outs van deze studie gepresenteerd door de initiatiefnemers.

Resultaat
De volgende teams zijn geselecteerd:

 • Locatie Amsterdam Lelylaan
  Lars van Hoften (UNStudio), Dana Behrman (UNStudio), Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng), Robbert Lohmann (2getthere), Teun van den Dries (GeoPhy);
 • Locatie Amsterdam Gooiseweg
  Marijn Schenk (NEXT architects), Eric Frijters (FABRIC), Harm Veenenbos (veenenbos en bosch landschapsarchitecten), Arjan Kool (veenenbos en bosch landschapsarchitecten), Rene Snijders (Grontmij);
 • Locatie Utrecht Science Park
  Ton Venhoeven (VenhoevenCS architecture+urbanism), Niels Heeres (Grontmij), René Kuiken Urbanism, Martijn Al landschapsarchitect;
  Noortje ter Heege (Benthem Crouwel Architects), Marten Wasman (Benthem Crouwel Architects), Danny Edwards (Edwards stadsontwerp), Roelof-Jan Pierik (Bonotraffics BV), Tom Bosschaert (Except integrated sustainability), Bart Stoffels (Except integrated sustainability);
 • Locatie Rotterdam A20
  Mauro Parravicini (Mauroparravicini bv), Francesco Garofalo (Openfabric), Marta M Roy Torrecilla (Kartonkraft), Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis), Marcel van Lieshout (MOVE Mobility);
  Caroline Bijvoet (Bijvoet architectuur & stadsontwerp), Ruud Reutelingsperger (Maatschap Observatorium), Peter Volken Smit (ontwerper stedelijk interieur en verkeer), Marit Janse landschapsarchitect, Arie Lenkeek programmamaker, Moniek Driesse ontwerp en architectuuronderzoek, Andre de Baerdmaker (Bureau Stadsnatuur);
 • Locatie Rotterdam A13
  Prof. Francine Houben (Mecanoo), Willem Jan Snel (Mecanoo), Robbert Guis (Mecanoo), Prof. Ronald van Kempen (Universiteit Utrecht), Michiel Muller (Abel Delft)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.