Ontwerpwedstrijden - Drie kunstwerken te Assen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Drie kunstwerken te Assen

Gemeente Assen zoekt een ontwerper voor het ontwerp en levering van drie kunstwerken voor een kunstproject van in het stationsgebied van Assen. Op basis van portfolio worden vier ontwerpers geselecteerd voor het opstellen van een schetsontwerp. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van € 4.000 (ex. btw).

Het totaalbudget is € 445.000. Hiervan dient minimaal € 369.000 aan realisatie te worden besteed (inclusief tien jaar onderhoud) en maximaal € 76.000 aan het honorarium.

Resultaat

De volgende vier kunstenaarscollectieven zijn geselecteerd:

  • Med-Vos-Boer (Ned.);
  • Serafijn-Nio (Ned.);
  • TomandMiriam (Londen);
  • Future City Lab (San Francisco).

Het winnende ontwerp wordt november 2016 gekozen. (bron: kcdr.nl)

Op basis van de ingediende ontwerpen heeft de gemeente Assen besloten de aanbesteding van de kunstopdracht Stationsgebied in te trekken. De gemeente heeft de consequenties voor wat betreft de techniek in de beheer- en onderhoudsfase voor een interactief kunstwerk te beperkt ingeschat. Tevens was er twijfel of de ontwerpen op deze prominente plek in de stad op voldoende instemming en draagvlak van de Asser bevolking zou kunnen rekenen. Er sprake is van veranderde inzichten ten aanzien van de formulering van de uitvraag, deze is te ruim geweest. Ook de keuze om de opdracht als 1 kunstopdracht aan te besteden vraagt om heroverweging. (bron: gemeenteraad.assen.nl)

24 januari 2017 heeft de woordvoerder van de adviescommissie laten weten voornemens te zijn de winnaar bekend te maken. (bron: Dagblad van het Noorden)

Na een motie van de gemeenteraad van Assen is besloten 1 kunstwerk, dat van de winnaar van de prijsvraag (Serafijn-Nio) te realiseren. (bron: Dagblad van het Noorden)

Opdrachtgever
Gemeente Assen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.