Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Sleutelen aan de huisvestingsopgave
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Sleutelen aan de huisvestingsopgave

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevende partijen op voorstellen in te dienen waarin ontwerpend onderzoek wordt ingezet om vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen voor huidige en toekomstige huisvestingsopgaven te ontwikkelen
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de startfase van het project, waarin de onderzoeksvragen worden aangescherpt, deskundigheid wordt betrokken en draagvlak georganiseerd. De startfase resulteert in een goed onderbouwd projectplan waarmee na een halfjaar subsidie kan worden aangevraagd voor de feitelijke uitvoering van het project.

Resultaat

Er zijn 26 aanmeldingen ontvangen. In overleg hebben de drie externe deskundigen niet vijf, maar zes voorstellen geselecteerd:

  • Nieuwe perspectieven voor een open, ongedeelde en inclusieve woonomgeving, International Social Housing Festival;
  • Het Hollandse Woongenootschap, Happel Cornelisse Verhoeven;
  • Innovatieve vormen van betaalbaar wonen voor ouderen, Temp.architecture;
  • Micrometropolitaan wonen in de Randstad, Pop-Up City;
  • Ouderen samen in de stad, hoe financieren we dat?, van der Waals/Zeinstra Architekten;
  • Overtollig maatschappelijk vastgoed als ontwerp- en ontwikkelopgave, Bouwstenen voor sociaal en H-team.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.