Ontwerpwedstrijden - Provincie Noord-Holland zoekt pop-up activiteiten
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Provincie Noord-Holland zoekt pop-up activiteiten

Provincie Noord-Holland stelt maximaal 50.000 euro beschikbaar voor tijdelijke activiteiten in bijzondere leegstaande gebouwen. Het bedrag wordt verdeeld over creatieve ideeën die een leegstaand pand nieuw leven in kunnen blazen.
Deelname staat open voor iedereen: creatieven, ondernemers, eigenaren van gebouwen, partijen uit het culturele veld, gemeenten (let wel: u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel).
Uit alle inzendingen kiest een jury de vijf beste ideeën. Uiterlijk op 26 april 2016 maakt de provincie bekend wie de prijswinnaars zijn. De winnaars krijgen hierover een persoonlijk bericht. Per winnend idee kent de provincie maximaal € 10.000 toe.

Resultaat

De provincie Noord-Holland heeft vijf ideeën voor tijdelijke programmering in herbestemmingslocaties geselecteerd:

  • de Grote Kerk in Hoorn
  • de Gasfabriek in Alkmaar
  • het Hembrugterrein in Zaanstad
  • het Fort Benoorden in Spaarndam
  • het Waaggebouw in Enkhuizen

(bron: Provincie Noord-Holland)

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.