Ontwerpwedstrijden - Cruquius 2020: Toekomst Nederland Deltaland
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Cruquius 2020: Toekomst Nederland Deltaland

Vereniging Vrienden van de Cruquius schrijft een ideeënprijsvraag uit met de volgende algemene vraagstelling: “Hoe houden we Nederland Deltaland met zijn polders de komende 100 jaar bewoonbaar, leefbaar en veilig?”. De inzending kan in de vorm van een rapport (bijv. voor organisatorische verandering of politieke maatregel of nieuwe technologie of bepaalde gebiedsontwikkeling of alternatieve vervoersmodaliteiten en/of verwarmingstechniek) zijn of als een prototype/model (of als idee) van een product of een innovatief idee (bijv. nieuw type energiedrager c.q. energieopslag of nieuwe methode voor energieconversie) met een bijbehorend rapport.
Deelname staat open voor studenten (universitair en hbo).
De jury maakt een voorselectie van de 6 beste inzendingen. Deze voorselectie zal tentoongesteld worden in het Museum De Cruquius, waarbij die inzendingen dan gepresenteerd worden op A-1 formaat. Bezoekers van de tentoonstelling en de bevolking van Haarlemmermeer, inclusief scholieren vanaf 12 jaar mogen stemmen via de website www.museumdecruquius.nl voor de Publieksprijs. De jury maakt de drie prijswinnaars (uit de voorgeselecteerde groep van 6) bekend in januari 2017. Op het moment van de prijsuitreiking zal de toekenning van de specifieke eerste, tweede en derde prijs bekend gemaakt worden. De eerste prijs bedraagt € 1.500, de tweede prijs € 1.000 en de derde prijs € 500.
Alle overige indieners van een serieus en uitgewerkt voorstel volgens de richtlijnen ontvangen een onkostenvergoeding van € 100.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • 1e prijs: Tijmen Dekkers;
  • 2e prijs: Stein van Brunschot;
  • 3e en publieksprijs: Jordi Romp
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.