Ontwerpwedstrijden - Kunst- en ontwerpwedstrijd 100H20
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kunst- en ontwerpwedstrijd 100H20

Stichting Hundertwasser aan Zee schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor een kunstwerk dat, geïnspireerd door de kunstenaar en architect Hundertwasser, tot verbetering, verfraaiing en vergroening van het Scheveningse kustgebied leidt. Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar en bedraagt € 25,- per inzending. De jury selecteert uit de inzendingen werken die voor tentoonstelling in aanmerking komen. 
Aanmelden voor de deelname is mogelijk 17 mei. Het eerste ontwerp dient uiterlijk 28 mei te worden ingediend.

De volgende prijzen zijn beschikbaar gesteld:

1) “100H2O-aan Zee” prijs; 2.000 euro, mede beschikbaar gesteld door de Rabobank regio Den Haag, wordt door de Stichting Hundertwasser aan Zee uitgereikt aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen criterium a.
2) Gemeenteprijs Den Haag; 10.000 euro beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag. Deze wordt uitgereikt door Boudewijn Revis, wethouder BSKB (Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte) van de Gemeente Den Haag aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen criteria a én b. De prijs wordt uitgereikt met het oog op het verder (doen) uitwerken van de inzending door de winnaar van deze prijs.
3) Publieksprijs; De Stichting Hundertwasser aan Zee verloot onder de bezoekers die op het door de toeschouwers meest verkozen werk hebben gestemd, een bedrag van 250 euro om te besteden voor de aanschaf van een werk bij de deelnemer van de door het publiek als beste verkozen inzending.

Resultaat

Er zijn 51 inzendingen ontvangen.

De jury heeft Hundertwasser Harbour Houses, Bart Res (De Nieuwe Negatieven).
De winnaars van de publieksprijs zijn:

  • (P)lay and (R)est, Julia Aleksandrova en
  • Zeebos, Ingrid Cammenga.
Opdrachtgever
stichting Hundertwasser aan Zee

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.