Ontwerpwedstrijden - Roermond aan de Steigers
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Roermond aan de Steigers

Stadslab Roermond schrijft in samenwerking met het Cuypershuis een ideeënprijsvraag uit om ideeën aan te dragen die van Roermond de ultieme duurzame waterstad zullen maken. De schaal en aard van dat idee of initiatief zijn geheel vri. Het kan een visionair, ruimtelijk, maatschappelijk of bouwkundig idee zijn of misschien wel een interessante combinatie hiervan. Deelname staat open voor iedereen. De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar idee samen met Stadslab Roermond verder te verfijnen. Vervolgens zal een en ander door Stadslab Roermond worden uitgewerkt tot een concrete en scherpzinnige visie. Tot slot worden de winnende inzending en de daaropvolgende visie actief onder de aandacht gebracht.
De bekendmaking van de winnaar zal zijn op de Roermondse Architectuurdag, zaterdag 18 juni om 12:00 uur in het Cuypershuis Roermond.

Resultaat

Er zijn 32 inzendingen ontvangen. De jury heeft de volgende winnaars uitgeroepen:

  • 1e: Maasstad Roermond, Serge Coumans
  • 2e: Roermond aan de steigers, Josiane Hamans
  • 3e: Boardwalk Roermond, Ward Bergen & Daniel M. Meier
  • Eervolle vermelding: Preuve van een bekwaamheid, Arthur Middelkamp
  • Eervolle vermelding: Roermondenaarssteiger, Wim de Kwaasteniet
  • Eervolle vermelding: Venetië aan de Roer, Tim van Riel
  • Eervolle vermelding: Roermond aan de steigers, Tanja Puts

bron: Stadslab Roermond

Opdrachtgever
Stadslab Roermond

Maasstad Roermond, Serge Coumans.jpg

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.