Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort

FASadE, forum van architectuur en stedenbouw in Amersfoort schrijft de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort 2016 uit. Gevraagd wordt een ontwerp in te dienen om de plek, hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis te geven als herdenkingsplek voor ontheemden. Deelname staat open voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland én Vlaanderen.
Het winnende ontwerp wordt gehonoreerd met € 2.500,- (inc. btw). Het is de intentie dat het winnende ontwerp wordt gerealiseerd.

Resultaat

Er zijn 133 inzendingen ontvangen. De jury heeft Matthijs la Roi tot winnaar uitgeroepen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.