Ontwerpwedstrijden - Parkeren in 2030
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Parkeren in 2030

Spark Parkeren schrijft een prijsvraag uit voor het ontwikkelen van een visie op parkeren in 2030. Gekozen kan worden uit een van de drie casussen: Parkeren in een stadscentrum met een concentratie van wonen, werken, cultuur, winkelen en recreatie; Parkeren in een woonwijk gelegen aan de rand van het centrum met beperkte ruimte en hoog autobezit en Parkeren in een transformatiegebied (bijvoorbeeld van kantoren naar wonen en kantoren gemengd).
Deelname staat open voor studenten aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.
De eerste prijs bestaat uit een cheque van € 1.000,-, artikel in een vakblad en deelname aan het Spark event op 6 oktober 2016. De tweede en derde prijs bedragen respectievelijk een bedrag van € 500,- en € 250,-.

Resultaat

De inzending HopOnDropOffSpots (HODOS), Mick de Waart en Brian Nap, heeft zowel de eerste als de publieksprijs ontvangen. De andere genomineerden waren Wessel de Jong en Bart Duisterhof. Op de website van de uitschrijver is niet bekendgemaakt wie de tweede en derde prijs hebben ontvangen.

Opdrachtgever
Spark Parkeren

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.