Ontwerpwedstrijden - Paviljoen Taalexpo
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Paviljoen Taalexpo

Provincie Fryslân schrijft in samenwerking met gemeente Leeuwarden een prijsvraag uit voor het ontwerp van paviljoen Taalexpo. Het gebied rond de Oldehove en Prinsentuin krijgt naar aanleiding van Lân fan Taal – 1 van de grootste programma’s binnen Culturele Hoofdstad 2018 – een nieuw aanzien.
Zes architectenbureaus zijn uitgenodigd om een ontwerp voor de expo en de verbinding met de Prinsentuin te maken. De uitgenodigde architectenbureaus zijn:

  • Borren Staalenhoef;
  • Hofstra/Douma;
  • Johan Sijtsma;
  • MVRDV;
  • Nynke-Rixt Jukema;
  • Powerhouse Company.

De ontwerpen worden donderdag 16 juni gepresenteerd in het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof. In de week daarna beoordeelt een deskundige adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade de inzendingen. Vervolgens beslist initiatiefnemer provincie Fryslân in overleg met de gemeente Leeuwarden welk ontwerp uitgevoerd wordt.

Resultaat

De jury heeft het ontwerp van Powerhouse Company tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Provincie Fryslân

TaalExpo Powerhousecompagnie.jpg
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.