Ontwerpwedstrijden - Maak van het Gasthuisplein dé ontmoetingsplek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Maak van het Gasthuisplein dé ontmoetingsplek

Gemeente Zwolle schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een 'functioneel kunstwerk / speelaanleiding', dat zowel functioneel, origineel als beeldend is, op het Gasthuisplein te Zwolle. Ontwerpers wordt gevraagd een schetsontwerp te maken. Deelname staat open voor iedereen.

De winnaar wordt gevraagd het schetsontwerp uit te werken. Na acceptatie van het dit ontwerp zal de winnaar opdracht krijgen het ontwerp te realiseren. Voor realisatie is een bedrag van maximaal € 50.000 beschikbaar. Overige kosten (leges, ondergrond etc.) worden niet vergoed.  

Resultaat

Er zijn 33 inzendingen ontvangen.

De jury heeft Ode aan de Poorten, Dingeman Deijs, tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Dingeman Deijs Architect

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.