Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag aantrekkelijk stationsplein Leiden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag aantrekkelijk stationsplein Leiden

Gemeente Leiden schrijft een prijsvraag uit voor een idee voor de tijdelijke inrichting (gedurende twee jaar) van het stationsplein te Leiden. Tijdens de ontwikkeling van het stationsgebied, wil de gemeente van het stationsplein alvast een aantrekkelijk, gastvrij plein maken dat een entree van de stad is. Deelneame staat open voor iedereen.
Uit de inzendingen selecteert de beoordelingscommissie drie inzenders die een uitnodiging krijgen voor het houden van een pitch voor de beoordelingscommissie.
Er is € 75.000 euro beschikbaar voor het plan, de uitvoering en beheer (voor een periode van twee jaar, te starten in het voorjaar van 2017).

Resultaat

De jury heeft NOV'82 Architecten als winnaar aangewezen. (bron: NOV'82 Architecten)

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.