Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd inrichting plein Vischpoort
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd inrichting plein Vischpoort

Gemeente Harderwijk schrijft een ontwerpprijsvraag uit voor een toevoeging aan het nieuwe plein aan de Strandboulevard voor de Vischpoort. Het ontwerp dient een relatie te hebben met het thema 'Waterfront', de stad Harderwijk of daaraan direct te relateren onderwerpen. Deelname staat open voor iedereen.
De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 500,-. Het is de intentie om het winnend ontwerp te realiseren.

Resultaat

De jury heeft David Pluister - van Til tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.