Ontwerpwedstrijden - Bijzonder buiten zoekt innovatief binnen!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Bijzonder buiten zoekt innovatief binnen!

Stichting Dakpark Rotterdam schrijft een projectprijsvraag uit om de maximale mogelijkheden te verkennen van een ontmoetingsruimte in de BuurtTuin op het Dakpark te Rotterdam. Deelnemers wordt uitgedaagd zich in te zetten voor innovatieve, toekomstbestendige bouw om verder te bouwen aan het reeds gerealiseerde Dakpark.
Deelname staat open voor iedereen, individueel of in teamverband.
Op basis van een ontwerp worden maximaal drie partijen geselecteerd voor deelname aan de tweede ronde om hun ontwerp verder uit te werken en te presenteren. De geselecteerde partijen krijgen hiervoor een vergoeding van € 3.000 (inc. BTW).
Het bestuur van Stichting Dakpark zal met de inzenders van het winnend ontwerp overgaan tot onderhandeling en opdrachtverstrekking. Voor realisatie is maximaal € 100.000 (inc. BTW) beschikbaar.

Resultaat

De jury heeft Dakparkpaviljoen, StudioDAT en Ronald Feddes, tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Stichting Dakpark Rotterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.