Ontwerpwedstrijden - WHO CARES Ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

WHO CARES Ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

De Rijksbouwmeester organiseert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg, de prijsvraag WHO CARES, Ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen
van wonen, zorg en ondersteuning. Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om met oplossingen en voorstellen te komen om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie vorm te geven in de woonwijken. Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, een goede stad is voor iedereen.

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ruimtelijke professionals (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, productontwerpers, kunstenaars), zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken.

De procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag in twee rondes. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde wordt aan de deelnemers gevraagd om een beknopte visie op de opgave met een schetsmatige verbeelding daarvan voor één van de vier wijken die worden aangereikt, in de gemeente Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Een jury onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester selecteert maximaal vijf inzendingen per locatie voor uitwerking in de tweede ronde. Deelnemers kunnen ook een inzending doen die niet gebonden is aan een concrete locatie.
De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde. Aan hen wordt gevraagd om hun visie uit te werken voor een concrete locatie in één van de vier bovengenoemde gemeenten. De inzendingen worden per locatie beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. Na beoordeling van de inzendingen wijzen de jury’s per locatie een winnaar en een ‘runner up’ aan. Deelnemers aan de tweede ronde ontvangen elk een tegemoetkoming in de kosten van EUR 10.000 excl. Btw.
De ambitie van de deelnemende partijen is uitvoering van de ideeën mogelijk te maken. Na afloop van de prijsvraag treedt elk van de vier uitschrijvers van prijsvraag in de tweede ronde, afhankelijk van de aard van de inzendingen, in overleg met de winnaar in elk van de vier gemeenten om te komen tot realisatie van het idee in de betreffende wijk.

De registratietermijn voor deelname aan de prijsvraag sluit op dinsdag 7 maart 2017 om 12.00 uur (middag)

Resultaat

Er zijn 126 inzendingen ontvangen. De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Gedeelde 1e prijs Almere: Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, Berci Florian (DeVRBLDNG BV), Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers), Jolanda Cavalini (Zorggroep Almere), Onno Bremmers, (Zorghuisvesting), Cees van Boven (Woonzorg Nederland), Sytse Dugour, (Cinnovate), Jet Brinker (Welzijn)
  • Gedeelde 1e prijs Almere: BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, Peter van Assche, (bureau SLA), Bart Lammers (wijkontwikkeling en zorg), Kirsten Hannema (publicist), Renet Korthals Altes (Make Space 4 Play), Ruud van der Kind (+Vijf, Pameijer)
  • 1e prijs Groningen - Care2Share - Oosterparkwijk, Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes), Patrick Jansen (bureau HHM), Willem Bossers (BeweegStrateeg), Tim Burmanje en Chantal Robbe (Stadkwadraat)
  • 1e prijs Rotterdam: Who Dares - Carnisse 2027, Pi de Bruijn, Erik Vrieling, Annemarie van Went en Eric van Noord (de Architekten Cie), Esther Akkerman-Dwars en Emilie van Erven Dorens (Syntrus Achmea real Estate & Finance), Hugo Beschoor Plug (BPvF), Michiel van Driessche (Felixx Landscape Architects & Planners), Joep Arts (Stec Groep), Onno Dwars en Nicole Terlouw (Ballast Nedam Development), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis)
  • 1e prijs Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis!, Marieke Cloosterman (RosRobuust), Hanna Smeets (Provincie Limburg), Jeroen Verbeek en Vera Hetem (bureau Verbeek), Hélène Houben (houben architectuur)

Opdrachtgever
College van Rijksadviseurs

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.