Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Kunstwerf Groningen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Kunstwerf Groningen

Gemeente Groningen schrijft een projectprijsvraag uit voor het ontwerp van een realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurgezelschappen op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel. Daarbij wordt gevraagd om een innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid. Er wordt geen gebruik gemaakt van aardgas.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver. De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp.
Deelname staat open voor architecten. Het staat deelnemers vrij om samenwerking te zoeken met professionals en/of studenten uit andere (ruimtelijke) vakgebieden wanneer zij denken dat hun inzending daardoor beter wordt. Hierbij geldt dat de architect die de inzending doet, de hoofdverantwoordelijke inzender is.
In de tweede ronde stelt de uitschrijver een prijzengeld van in totaal maximaal € 30.000 excl. btw ter beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen, mits er een geldige inzending is gedaan. De jury bepaalt de verdeling van het prijzengeld over deze inzendingen.
De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en is voornemens om aan de winnende deelnemer een vervolgopdracht te verstrekken.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • 1e prijs: De kunstwerf als theater, Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke;
  • 2e prijs: CultuurCentrale, Thijs van Bijsterveldt;
  • 3e prijs: De tegenpool van de Machinefabriek, Sophie van Noten;
  • Gedeeld 4e prijs: Hortus Ludi, Alle Jan Mulder;
  • Gedeeld 4e prijs: DRAMA MACHINE, Job Floris.
Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.