Ontwerpwedstrijden - Woontransitie Hackathon
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Woontransitie Hackathon

Woningcorporatie Stadlander schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een zelfbouwpakket voor uitbreiding over de volle breedte achter een woning. De opgave betreft een aanbouw die ‘zorgklaar’ is, maar voor deze prijs nog niet standaard een slaap- en badkamer heeft ingebouwd, noch een upgrade van de keuken. Het gaat vooral om méér ruimte op de begane grond.

Deelname staat voor professionals en studenten met verschillende achtergronden. De teams mogen drie tot zes deelnemers tellen. Op de achtergrond, dat wil zeggen niet deelnemend aan de Hackathon, mogen de teams groter zijn.

Tijdens twee hackatondagen krijgen de teams de tijd om hun idee te formuleren en uit te werken tot een ontwerp. De teams kiezen zelf welk concept, constructie, materialisering, bouwproces, afwerking, dimensionering etc. zij toepassen in hun ontwerp. Gedurende de gehele dag zijn er diverse experts aanwezig die over bovengenoemde thema’s geraadpleegd kunnen worden. De jury selecteert vijf ontwerpen voor deelname aan de tweede ronde.
De teams die in aanmerking komen voor deelname aan ronde twee krijgen begeleiding en expertise aangeboden, waarmee ze in de tussenliggende periode hun concept verder kunnen ontwikkelen.

Woningcorporatie Stadlander stelt vier woningen met bijbehorend budget beschikbaar om de winnende teams in staat te stellen hun concept in de praktijk te testen. Deze woningen bevinden zich in de buurt van Bergen op Zoom. Het voor de praktijktoets beschikbare budget is maximaal € 90.000 per woning, inclusief btw en alle bijkomende kosten, waarbij zicht moet zijn op prijsverlaging naar € 70.000 bij eventuele vervolgopdrachten. Het streven is om met de (vier) winnende teams in het najaar van 2017 de prototypes te realiseren.

Resultaat

De jury heeft de inzendingen Matchbox en Boxxi tot winnaar uitgeroepen. De samenstelling van de teams is in het bericht van de uitslag niet bekendgemaakt.

Opdrachtgever
Stadlander

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.