Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie ‘nederzetting’ Marker Wadden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Marktconsultatie ‘nederzetting’ Marker Wadden

Natuurmonumenten is voornemens een prijsvraag uit te schrijven voor ontwerp en realisatie van project nederzetting Marker Wadden. Voorafgaand aan deze procedure houdt Natuurmonumenten op 19 april 2017 een marktconsultatie. Aanmelden voor de marktconsultatie is mogelijk tot en met 14 april 2017.

De uitnodiging voor de marktconsultatie vindt u hier.
Het marktconsultatiedocument kunt u hier downloaden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.