Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van de energietransitie in relatie tot het landschap en de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke en regionale cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, waterschap, energieproducent, netbeheerder of gebiedsontwikkelaar is een vereiste.

Met een beschikbaar open oproepbudget van € 40.000 is het streven maximaal 4 voorstellen te selecteren die met een bijdrage van € 10.000 tot een concreet projectplan uitgewerkt kunnen worden. Voor de volgende fase is een totaalbudget van € 160.000 beschikbaar; € 40.000 per projectplan.

Resultaat

Er zijn 14 inzendingen ontvangen. De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • Militair erfgoed in transitie - Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Pannerden, H+N+S Landschapsarchitecten, coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten;
  • ENDELK (Gronings voor ‘eindelijk’) - casus Middag-Humsterland, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Hanzehogeschool en gemeente Zuidhorn;
  • Energiek Eerbeek, BRIGHT, Florian de Visser, Werkend Landschap en gemeente Brummen;
  • Implementatie Natte Energie-teelt als behoud veenweidelandschap, SMARTLAND, Bureau Lantschap, diverse waterschappen, Radboud Universiteit/B-ware, Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en diverse agrariërs.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.