Ontwerpwedstrijden - Ontwerp een nieuwe spits voor de Sacramentskerk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerp een nieuwe spits voor de Sacramentskerk

De werkgroep Kerk en Klooster – voortkomend uit de buurtraad Armhoefse Akkers schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuwe torenspits voor de Sacramentskerk te Tilburg. Gevraagd wordt om een eenvoudige schets: een tekening, fotomontage of digitale schets volstaat. Deelname staat open voor iedereen.

Uit de inzendingen wordt een beperkt aantal voorstellen geselecteerd. Met de indieners daarvan wordt mogelijk een gesprek gevoerd. Op grond van de selectie wordt aan maximaal drie indieners gevraagd om het idee uit te werken tot een schetsontwerp. Voor het uitwerken van het schetsontwerp in de tweede ronde is een bedrag van maximaal 2500 euro per indiener beschikbaar.

Resultaat

Er zijn 67 inzendingen ontvangen. 15 juli wordt bekend welke voorstellen zijn geselecteerd.

Twee geselecteerde inzenders hebben, na selectie, te horen gekregen dat hun inzending niet door alle juryleden is gezien, waarna de selectie ongedaan is gemaakt. (bron: Brabants Dagblad)

Het Brabants Dagblad meldde dat er 80 inzendingen zijn ontvangen. De jury heeft de ontwerpen van Jos ten Brink, Pieke Bergmans en Frank van Winden geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde. 15 november 2017 maken de bewoners een definitieve keuze uit de drie ontwerpen.

Zes bewoners die de oorspronkelijke torenspits graag zien terugkeren hebben een peiling in de buurt gehouden. Twee derde van de stemmers sprak zich uit voor herstel van de oorspronkelijke torenspits. Naar aanleiding van de commotie rondom de torenspits kan de buurt op 15 november 2017 niet stemmen op een van de drie ontwerpen. Dit zal 13 december worden. De organisatie van de prijsvraag beraadt zich nog op de beste aanpak. (bron: Brabants Dagblad)

De bewoners hebben het plan van Jos ten Brink als winnaar aangewezen. (bron: Brabants Dagblad)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.