Ontwerpwedstrijden - Circulair Bouwen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Circulair Bouwen

De Woonplaats is voornemens zeven woningen op locatie Stroinklanden te vervangen door maximaal zeven nieuwe woningen. Uitgangspunten hierbij zijn duurzaamheid en circulair bouwen. Aan de hand van de te ontwikkelen woningen in Stroinkslanden, zullen deelnemers in verschillende consortia kennis ontwikkelen en delen. Circulair bouwen wordt als basis gehanteerd. De opdrachtgever - De Woonplaats - formuleert een 'Programma van Ambitie'. Deelnemers vormen gelijkwaardige consortia. Een deelnemer mag in meerdere consortia deelnemen. Iedereen kan meedoen, zowel bouw- als niet bouw-gerelateerde bedrijven.
Ieder consortium stelt een visie op hoe zij het ambitieniveau van de opdrachtgever willen vertalen (geen schetsontwerp). Consortia worden hierbij begeleid en volgen masterclasses (€ 3.500,- per deelnemer) waarin zij zowel trainingen als inhoudelijke begeleiding krijgen van kennisexperts. Het consortium dat het meest tegemoetkomt aan het ambitieniveau van de opdrachtgever gaat het project ook daadwerkelijk uitwerken, detailleren en uitvoeren. Het bouwbudget staat vast, de kostprijs is geen criterium.

Op 12 september 2017 vindt een informatiebijeenkomst plaats van 9:00 tot 12:00.

Resultaat

Naar aanleiding van de marktconsultatie hebben de deelnemers laten weten en prijsvraag te beperkend te vinden. De deelnemers zullen allemaal meedoen aan het project. (bron: pioneering)

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
De Woonplaats

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.