Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Bedrijvig Groen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Bedrijvig Groen

De provincie Noord-Holland schrijft vanuit het UTW een prijsvraag uit voor verbindende ideeën voor biodiversiteit op bedrijventerreinen. Langs deze weg kan iedereen, van burger tot adviesbureau in de provincie Noord-Holland, een bijdrage leveren aan het introduceren en vergroten van biodiversiteit op bedrijventerreinen. Biodiversiteit wordt in deze prijsvraag gedefinieerd als “het herstel, behouden en ontwikkelen van natuurlijke ecosystemen.” Voor deze prijsvraag is een duidelijke link tussen biodiversiteit en de economie op bedrijventerreinen essentieel.
Iedereen in de provincie Noord-Holland kan deelnemen aan deze openbare prijsvraag. Daarnaast kunnen organisaties en bedrijven die ergens anders gevestigd zijn maar aantoonbaar actief zijn binnen de provincie Noord-Holland ook deelnemen aan deze prijsvraag.
De provincie Noord-Holland vraagt iedereen met een innovatief idee bij deze prijsvraag aan te schrijven. De winnaars ontvangen tijdens een uitreikingsceremonie een geldbedrag en krijgen de mogelijkheid om het idee uit te voeren met hulp van een provinciale subsidie. Een door de provincie aangestelde jury zal de inzendingen beoordelen en drie winnaars uitroepen.
Het prijzengeld bedraagt respectievelijk €1500,- (1e prijs), €1000,- (2e prijs) en €500,- (3e prijs). De prijswinnaars krijgen de mogelijkheid van een provinciale subsidie tot maximaal €30.000,- (per winnaar) aan te vragen voor de uitvoering van het idee.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • 1e prijs: Damen Shipyards in samenwerking met Bossa Nova architecten;
  • 2e prijs: Firma Eikelboom;
  • 3e prijs: Hans Duivenvoorde;
  • Eervolle vermelding: StichtingMEERgroen
  • Eervolle vermelding: VANRO2IJ Landschap architecture.
Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.