Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Energielab Nagele
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Energielab Nagele

De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele schrijft de openbare prijsvraag Energielab Nagele uit om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen. Gezocht wordt naar inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie. Door opnieuw ruimte te geven aan het experiment kan Nagele in de toekomst uitgroeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel onderdeel van de opgave.
Deelname staat open voor onder andere (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders en kunstenaars.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden met daarbij een gemotiveerd voorstel voor uitwerking van een concrete opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury maximaal vier inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde.
De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 16.000,- (excl. btw). De andere drie deelnemers ontvangen een geldbedrag van € 8.000,- (excl. btw).
De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de beste ideeën mogelijk te maken. Hiertoe treedt zij, afhankelijk van de aard van de inzendingen, in overleg met potentiële opdrachtgevers en gaat zij samen met de partners en de ontwerpers van de geselecteerde inzendingen op basis van de plannen op zoek naar de benodigde fondsen.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaar aangewezen: Nagele in Balans, Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang (Sacon)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.