Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van de energietransitie in relatie tot het landschap en de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke en regionale cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, waterschap, energieproducent, netbeheerder of gebiedsontwikkelaar is een vereiste.

Met een beschikbaar open oproepbudget van € 40.000 is het streven maximaal 4 voorstellen te selecteren die met een bijdrage van € 10.000 tot een concreet projectplan uitgewerkt kunnen worden. Voor de volgende fase is een totaalbudget van € 160.000 beschikbaar; € 40.000 per projectplan.

Resultaat

De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • NCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd, Rademacher de Vries Architecten, ENGIE en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied;
  • Erfgoed vol energie, HofstraHeersche Landschapsarchitecten, Landgoed ’t Medler en gemeente Bronckhorst;
  • Daar bij die Molen, v-eld, Remco Rolvink Spatial Strategies en Urgenda;
  • Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied, NOHNIK, Orch-ID, Kennis Transfer Centrum Zegveld en de Provincie Utrecht.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.