Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Stedenbouw voor extremen II
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Stedenbouw voor extremen II

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en ingenieurs op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, waterschap of gebiedsontwikkelaar is een vereiste.

Met een beschikbaar open oproep budget van € 40.000 is het streven maximaal 4 voorstellen te selecteren die met een bijdrage van € 10.000 tot een concreet projectplan kunnen worden uitgewerkt. Voor de volgende fase is een totaal budget van € 160.000 beschikbaar; € 40.000 per projectplan.

Resultaat

De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • Moerasdraak bespeelt Waterwolf, Nienhuis landschapsarchitectuur, Steven van Schuppen, gemeente Den Bosch en BVR adviseurs ruimtelijke ordening;
  • Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland, Architectuurcentrum Aorta, atelier Quadrat, TAUW en gemeente Utrecht;
  • Adaptief Amsterdam, Dingeman Deijs Architects, Heren 5 architecten, Waternet en gemeente Amsterdam;
  • KAdE Eindhoven, marco.broekman, Witteveen+Bos, gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en Erfgoedhuis Eindhoven.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.