Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Stadsentree Deventer
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Stadsentree Deventer

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving schrijft ism gemeente Deventer, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland, BNSP en Explorius een ideeënprijsvraag uit voor een veilig stedenbouwkundig ontwerp voor de Stadsentree Deventer op basis van de gezamenlijke ambities voor dit gebied. Hoe kan het gebied, met veiligheidsbeperkingen, tot een hoogwaardig en innovatief mobiliteits- en verblijfsgebied worden ontwikkeld?
Gevraagd wordt om een poster op A1 met de uitwerking van het ontwerp en een toelichting die bestaat uit maximaal tien pagina's, waarvan maximaal vijf pagina's tekst.
Deelname staat open voor teams bestaande uit professionals van bijvoorbeeld veiligheidskunde, stadsgeografie, mobiliteit, planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur. Een team bestaat uit minimaal drie personen. Studenten, starters, ondernemers, bedrijven (of combinaties daarvan) kunnen meedoen.
Een jury nomineert drie plannen die op het Relevant-congres op 14 december gepitcht worden. Tijdens het congres wordt de winnaar bekendgemaakt. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.000,-.

Resultaat

De jury heeft Tauw als winnaar aangewezen. (bron: Tauw)

Opdrachtgever
Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.