Ontwerpwedstrijden - Kunstopdracht Slijk Ewijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kunstopdracht Slijk Ewijk

Gemeente Overbetuwe schrijft een kunstopdracht uit voor het ontwerp van een kunsttoepassing die refereert aan de nagenoeg onzichtbare geschiedenis die het landschap rond Slijk Ewijk vanaf de laatste IJstijd heeft vormgegeven. Op basis van portfolio en cv worden maximaal drie partijen geselecteerd voor het indienen van een schetsontwerp.
Deelname staat open voor kunstenaars en vormgevers uit de provincie Gelderland.
Het beschikbare budget voor deze opdracht bedraagt €100.000,- en is inclusief SO- en VO-kosten € 7.500,-, procesbegeleiding € 5.000,- en kosten voor de opening € 1.000,-.

Resultaat

De jury heeft drie ontwerp geselecteerd waarna digitaal gestemd kon worden op een van de drie ontwerpen. Het ontwerp van Rob Sweere heeft de meeste stemmen gekregen. (bron: ad.nl)

Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.