Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen ‘Vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen’
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen ‘Vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen’

Stichting Oostelijke Vechtplassen schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een 'iconisch' beeld van het vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen dat de identiteit en kwaliteit van het gebied op een vanzelfsprekende wijze ondersteunt.
Deelnemen kan in drie categorieën:
Professionals of professionele organsiaties in de vakgebieden architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, duurzame ontwikkeling en direct gerelateerde vakgebieden;
Burgers van elke leeftijd, niet scholier of student zijnde, wonende in gemente Wijdemeren, Stichtse Vecht of Hilversum, of lid zijnde van een plaatselijke watersportvereniging of aantoonbaar ligplaatshouder op de Loosdrechtse Plassen of aantoonbaar gebruiker van een recreatiewoning op en direct langs de Loosdrechtse Plassen
Leerlingen en studenten MBO, HBO en WO tot en met bachelorniveau (masterstudenten vallen onder categorie 1).
De jury selecteert een aantal inzendingen voor een publiekstoegankelijke tentoonstelling waar bezoekers hun mening over de inzendingen kunnen geven. Deze neemt de jury mee bij het vormen van een oordeel.
Het prijzengeld bedraagt € 7.000,-: 1e prijs € 5.000,-, 2e prijs € 1.500,- en 3e prijs € 500,-. Daarnaast zal een publieksprijs worden uitgereikt.

Resultaat

Er zijn 48 inzendingen ontvangen. De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Categorie 1, eerste prijs: De legakkertoren, Team Legakkertoren: Adviesbureau  Waterschakel, Oomen Landschap, Johan de Putter (Atelier voor Water en Landschap), BBAArchitects, Ingenieursbureau J.J.Udding;
  • Categorie 2, gedeeld eerste: De Vogeltuinen, Sylvia Schelling & Suzan Aardewijn;
  • Categorie 2, gedeeld eerste en publieksprijs: De Gouden Gree, Patricia Scherpel & Arthur Kortenoever;
  • Categorie 3, gedeeld eerste: Eiland, Ole Scherpel;
  • Categorie 3, gedeeld eerste: Hotel, Alysha Maart (basisschool De Catamaran);
  • Categorie 3, gedeeld eerste: Huis, Runa Reuderink basisschool De Catamaran);
  • Categorie 1, eervolle vermelding: De Iconen van de Oostelijke Vechtplassen, +Foreshore.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.