Ontwerpwedstrijden - MAKER-IJ prIJsvraag voor de maakindustrie in de IJmond
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

MAKER-IJ prIJsvraag voor de maakindustrie in de IJmond

Maker-IJ schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een innovatie die past bij een van de uitdagingen, afvalstromen of productieprocessen die tien bedrijven uit IJmond voorleggen. Het idee moet een positief effect hebben op het bedrijf en op de regio IJmond.
Deelname staat open voor iedereen.
Het prijzengeld bedraagt: 1e prijs € 5.000,-, 2e prijs € 3.000,- en 3e prijs € 2.000,-.

De inschrijvingstermijn is verlengd van 9 maart 2018 naar 24 september 2018.

Resultaat

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
MAKER-IJ

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.