Ontwerpwedstrijden - Smart, Smarter, SmartEAST
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Smart, Smarter, SmartEAST

Stichting Pioneering schrijft een prijsvraag uit om oplossingen te zoeken voor een aantal maatschappelijke vraagstukken in de bouw & infra van opdrachtgevers.  SmartEAST is het thema van de prijsvraag. 'Smart' gaat over het versterken van één (of meer) van de 4 verschillende aspecten van een Smart City of Village: (Smart) people, mobility, environment en living.
Met de prijsvraag wordt gezocht naar Smart oplossingen en integrale antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie (heftige regenval, hittestress), circulaire kringlopen en energietransitie. En aan slimme, ongekende samenwerkingen met de samenleving en/of met partners buiten de bouw- en infrasector. Vijf opdrachtgevers hebben zeven vraagstukken aangedragen.  Deelname staat open voor iedereen.
Een evaluatieteam selecteert veertien voorstellen voor een presentatie. De jury wijst twee winnaars aan. Deze ontvangen een geldbedrag van € 10.000,- voor besteding aan verdere ontwikkeling van het plan. De winnende opdrachtgevers en winnaars kunnen gebruik maken van een projectmanager (a € 25.000,-) om de haalbaarheid van het voorstel verder te onderzoeken.

Resultaat

De jury heeft Gemeente Dalfsen en H2 B.V. als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
Stichting Pioneering

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.