Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Designing a Community of Care
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Designing a Community of Care

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld.

Met deze open oproep stimuleert het fonds het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken. Gemeenten, zorgaanbieders en/of woningcorporaties werken daartoe samen met ontwerpers aan integrale oplossingen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat bij voorkeur wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van ontwerpers en experts.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met drie externe adviseurs maximaal 10 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximumbedrag van €10.000,- incl. btw beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de startfase van het project. De startfase resulteert in een goed onderbouwde subsidieaanvraag en uitgewerkt projectplan waarmee uiterlijk december 2018 subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject. Voor de volgende fase is per project een budget van € 35.000 incl. btw beschikbaar.

Resultaat

De volgende dertien voorstellen zijn geselecteerd:

 • Opgave 1: Nieuwe woonvormen
  Jong Gewoond, Vanschagen Architecten
  Zorg voor de wijk, KAW
  Van Woonwijk naar Leefwijk, De Unie Architecten
 • Opgave 2: Toegankelijke wijken
  Op zoek naar de tussenruimte, Laura Alvarez Architecture*
  De Jol, TriMotion
  Public Domotica: het effect op de inrichting van de openbare ruimte, Bureau od205 stedenbouw + landschap
 • Opgave 3: Zorg voor elkaar
  Actief uit Eenzaamheid, Nicky Liebregts & Manon van Hoeckel
  Verbouwen in dialoog, Ester van de Wiel en Studio Makkink & Bey
  RE-CREATIE, Sjaak Langenberg & Rosé de Beer
  Cascoland Van Deyssel, Cascoland*
 • Opgave 4: Nieuwe financiële modellen
  Reframing Preventie, Reframing Studio
  ZelfregieHuis Delfshaven, Delfshaven Coöperatie
  De meervoudige business case van een sociaal intelligente leefomgeving, Spirit
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.