Ontwerpwedstrijden - Almelo kleurt buiten de lijnen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Almelo kleurt buiten de lijnen

Gemeente Almelo schrijft een prijsvraag uit voor herontwikkeling van een voormalige schoollocatie en kavel te Almelo. Op basis van niet-anonieme inzendingen selecteert, bij veel (kwalitatief goede) inzendingen, een jury de vijf beste inzendingen. De inzenders mogen tijdens de Ideeënexpositie hun plan toelichten. De buurt mag stemmen op zijn/haar favoriete idee. De voorkeur van het publiek wordt samen met het oordeel van de jury voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college zal uiteindelijk het meest kansrijke idee selecteren en met de initiatiefnemers tot verdere uitwerking over gaan.
Bij weinig (kwalitatief goede) inzendingen selecteert het gemeentelijk beoordelingsteam het meest kansrijke idee. De Ideeënexpositie met publieksstemming komt dan te vervallen.
De gemeente sluit binnen drie maanden een intentieovereenkomst met de winnaar om tot verdere uitwerking van het plan te komen. Als geen overeenkomst wordt gesloten kan de gemeente het idee met een andere partij uitwerken.

Resultaat

Er zijn 17 inzendingen gedaan. De jury nomineerde vier inzendingen, waarna 29 buurtbewoners een stem uitbrachten en een voorkeur hadden voor twee van de vier inzendingen, waaronder het plan Samen De Heemde. Dat plan kreeg ook de voorkeur van de vakjury.

De jury heeft Samen de Heemde van Knuif Bouwcombinatie, tot winnaar uitgeroepen. (bron: Gemeente Almelo)

Opdrachtgever
Gemeente Almelo

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.