Ontwerpwedstrijden - Maximaal Park - Maximaal Wonen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Maximaal Park - Maximaal Wonen

Jong BNSP schrijft in samenwerking met gemeente Zoetermeer een ideeënprijsvraag uit voor een concept om een groot aantal woningen te realiseren in een multifunctionele leefomgeving zonder afbreuk te doen aan de parkachtige kwaliteiten van het gebied en met aandacht voor bestaande functies in het Van Tuyllpark te Zoetermeer.
Deelname staat open voor young professionals op het gebied van stadsgeografie, planologie, stedenbouw en (landschaps-)architectuur onder de 36 jaar. Op basis van onder andere een visie, stedenbouwkundige schets, concept uitvoeringsagenda en concept verkeersplan selecteert de jury vier inzendingen. Het publiek selecteert 1 inzending voor de tweede ronde. In de tweede ronde wordt gevraagd om een presentatie en twee posters. Er mag geen nieuw materiaal worden gepubliceerd.
De winnaar van de juryprijs ontvangt een geldbedrag van € 2.000,-. De winnaar van de publieksprijs € 500,-.

Resultaat

Er zijn veertien inzendingen ontvangen. (bron: gemeente Zoetermeer)

22 januari 2019 zijn de vijf genomineerde inzendingen bekendgemaakt:

  • Biotopisch Wonen in Zoetermeer, Bram van Duuren, Joris van Loenhout, Robin Warnar en Remmelt Oosterhuis;
  • Sport Spindel!, Georgia Ion, Chris Steenhuis en Joost van der Doelen;
  • Thuis in Van Tuyll, Jasper de Wert en Yasser Hassan;
  • Van Tuyllpark: gezonde leefomgeving voor actieve stedelingen, Mark Sander van Beijnum, Joost Konings en Marten Reijnen;
  • Zoetje, Luitzen Jager, Anne Nijland en Jet Kiks-Schaap.

De jury heeft Sport Spindel!, Georgia Ion (PosadMaxwan), Chris Steenhuis en Joost van der Doelen tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
BNSP

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.