Ontwerpwedstrijden - Openbare oproep voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Openbare oproep voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

Provincie Overijssel en gemeente Zwolle schrijven een prijsvraag uit voor het ontwerp van een kunstwerk / landmark op het knooppunt van de rijksweg A28 met de Overijsselse Vecht en/of met de nieuwe aansluiting van de Vechtdal Verbinding (N340). Op basis van portfolio en visie op de opgave worden tien partijen geselecteerd voor het houden van een presentatie. Hierna worden drie partijen geselecteerd om tegen een vergoeding van € 5.000 (excl. BTW) een schetsontwerp, kostenraming en raming van de onderhoudskosten te maken.
De door de Selectiecommissie aangewezen Kunstenaar krijgt voor het maken van het Definitief Ontwerp een bedrag van € 25.000 (excl. BTW). Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp krijgt de Kunstenaar een opdracht om van het uitvoeringsbudget het Landmark / Kunstwerk te realiseren. Het totale uitvoeringsbudget bedraagt € 390.000 (excl. BTW).

Resultaat

Medio maart zijn drie partijen geselecteerd:

  • Q.S. Serafijn en Jan Willem Terlouw;
  • Elmo Vermijs en Pieter Veen;
  • Giny Vos.

(bron: VechtdalCentraal)

De opdracht wordt gegund aan Giny Vos. (bron: de toren)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.