Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Challenge Circulaire Werklocaties 2050
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Challenge Circulaire Werklocaties 2050

Provincie Noord-Holland schrijft in samenwerking met Schiphol Area Development Company en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland een open oproep uit voor ideeën over de invloed van circulaire economie op de organisatie van economische productieprocessen en wat dit betekent voor werklocaties in 2050.
Op basis van portfolio worden maximaal 12 deelnemers geselecteerd voor het ontwikkelen van een visie, strategie en verbeelding van circulaire werklocaties 2050 tijdens een vierdaags atelier. Met de 12 geselecteerden drie multidisciplinaire teams gevormd. De teams bestaan, naast ontwerpers, uit experts op kennisvelden die een relatie hebben met circulaire economie. Tegen deze achtergrond wordt het atelier begeleid door enkele mentoren die experts zijn op kennisvelden die relatie hebben met de circulaire economie en andere ontwikkelingen. Waar nodig worden ook inleiders ingezet die informatie kunnen geven op specifieke, nader te bepalen vakgebieden. Voor elk van de 12 deelnemers aan het atelier wordt een vergoeding van € 3.500 excl. btw ter beschikking gesteld, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. In het vervolg worden de resultaten van het atelier begin 2019 intensief gecommuniceerd, onder meer via een publicatie, een tentoonstelling en een symposium.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.