Ontwerpwedstrijden - Ontwerp een nieuw woonconcept
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerp een nieuw woonconcept

Via Latus schrijft, in samenwerking met gemeente Breda, een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuw woonconcept voor middendure huur- en koopwoningen voor inwoners met een inkomen tussen 36.000 en 46.000 euro.
Deelname staat open voor multidisciplinaire teams die uit minimaal 4 personen met een lidmaatschap van Via Latus bestaan.
De jury maakt een voorselectie van 3 ideeën en op 14 januari 2019 selecteren de aanwezige leden het prijswinnende initiatief. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Via Latus op 14 januari 2019 licht de teams hun idee toe in een pitch van 3 minuten. De invulling van deze pitch is geheel vrij.
Het prijswinnende idee zal door de gemeente in procedure genomen worden met als doel dit idee daadwerkelijk tot realisatie te brengen.

Resultaat

De jury heeft Gas er op, Nederlandse Bouw Unie, Storimans & Partners, Agel Adviseurs en JMW Architecten, als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
Via Latus

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.