Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd 2019 Achtersluispolder Zaanstad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd 2019 Achtersluispolder Zaanstad

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving schrijft ism gemeente Zaanstad, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en BNSP een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een veilig werk-woongebied voor het noord-oostelijk kwadrant van de Achtersluispolder te Zaanstad.
Deelname staat open voor teams bestaande uit (beginnend) professionals met een achtergrond in de vakgebieden planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur, stadsgeografie, mobiliteit en veiligheidskunde. Een team bestaat uit minimaal drie personen en studenten, starters, ondernemers, bedrijven en combinaties daarvan.
Een jury nomineert drie inzendingen die de inzenders op het festival WeMakeThe.City dat van 17 tot 23 juni in Amsterdam plaatsvindt pitchen. Tijdens het festival wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2000,-.

Resultaat

De jury heeft SVP architectuur en stedenbouw / TU Eindhoven tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.