Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht

Gemeente Dordrecht schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van het Huis van Stad en Regio te Dordrecht. Deelname staat open voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. In de eerste ronde van de prijsvraag wordt gevraagd om een visie op de opgave. Een jury selecteert maximaal vier visies voor uitwerking tot een structuurontwerp met financiële onderbouwing, een eenvoudige maquette en een filmpje. Uit deze inzendingen selecteert de jury een winnend ontwerp en een runner-up. De gemeente Dordrecht stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 50.000 exclusief btw ter beschikking aan elk van de maximaal vier deelnemers aan de tweede ronde, mits een geldige inzending is gedaan in de tweede ronde. De gemeente Dordrecht heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.

Resultaat

De jury heeft Schmidt Hammer Lassen Architects als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.