Ontwerpwedstrijden - Open Call Researching Remix
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Call Researching Remix

Metro54 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigen makers, collectieven, organisatoren en denkers uit een projectvoorstel te doen voor nieuw, interdisciplinair en meerstemmig werk dat bijdraagt aan vernieuwing op het gebied van (grafische) producties, grafische vormgeving, mode, architectuur, beeldcultuur en digitale cultuur. In de beoogde projecten spelen thema's als agency, erkenning en eigenaarschap een belangrijke rol. Het fonds en Metro54 nodigen uit om met een onderzoeksvoorstel te komen waarin remix als onderzoeksmethode of werkwijze een rol speelt.

In 2019 organiseert Metro54 het reizend jaarprogramma Re-mix and Re-search: whose cultural appropriation is this?. Dit programma onderzoekt het thema culturele toe-eigening binnen de hedendaagse urban arts & culture en wordt gerealiseerd in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voor deze oproep is een maximum van € 4.000,- per voorstel voor het maken van nieuw werk (inclusief eventuele BTW) beschikbaar. Er worden minimaal vier voorstellen ondersteund. De geselecteerde voorstellen worden tijdens de Dutch Design Week 2019 in Eindhoven gepresenteerd. 

Resultaat

De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • We Got It From Here, Leana Boven en Funs 'Funzig' Janssen;
  • NKAIII, Hab Labs;
  • Undo, Sydney Rahimtoola;
  • Makandra, Laeno Lashawn.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.