Ontwerpwedstrijden - Verrukkelijk landschap, 11e Eo Wijers prijsvraag 2019-2020
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Verrukkelijk landschap, 11e Eo Wijers prijsvraag 2019-2020

De 11e Eo Wijers Prijsvraag is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van het landelijk gebied in het algemeen en in vier regio’s in het bijzonder, te weten de Alblasserwaard, Kempen & Groote Heide, Twente en Zuid-Limburg. In deze visies worden meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien. Centraal staat het langetermijnperspectief voor het landelijk gebied en het vertalen hiervan tot een kansrijke ontwikkelstrategie met strategische interventies. In de prijsvraag Verrukkelijk Landschap staat de vraag centraal, hoe onze voedselvoorziening en de wijze waarop de keten van grond tot mond in ons land vorm krijgt in de regio en georganiseerd wordt. Maar er komen meer maatschappelijke veranderingen op het landelijk gebied af, wat de complexiteit vergroot: economische transities, ruimtelijke opgaven en nieuwe technologische ontwikkelingen.

Aan multidisciplinaire teams met tenminste een ontwerper of student van een erkende ontwerpopleiding wordt het volgende gevraagd: schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.

Voor het doen van een inzending in de eerste ronde van de prijsvraag wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. De geselecteerde teams voor de tweede ronde van de prijsvraag ontvangen een vergoeding van €18.500 (incl. BTW) per team.

Resultaat

De jury heeft De Eeuwige Bron, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens tot winnaa ruitgeroepen.

Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.