Ontwerpwedstrijden - Openbare prijsvraag Invulling Mauritshuis als bezoekerscentrum
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Openbare prijsvraag Invulling Mauritshuis als bezoekerscentrum

Gemeente Moerdijk schrijft een projectprijsvraag uit voor het ontwerp van de renovatie van het Mauritshuis tot bezoekerscentrum. Deelname staat open voor iedereen.
Op basis van een ontwerpvisie voor invulling van het Mauritshuis als bezoekerscentrum, een concept ontwerp van de centrale hal en een plan van aanpak wijst een jury maximaal drie winnaars aan. Deze drie partijen worden uitgenodigd voor een onderhandelingsprocedure om hun plan uit te werken. Hiervoor is een vergoeding van € 7.500,- per inschrijver voor beschikbaar (met uitzondering van de partij aan wie de opdracht wordt gegund).

Resultaat

De drie winnende ontwerpen van Kloosterboer Decor, Podium Bureau voor Educatieve Communicatie en Bruns zijn tentoongesteld waarbij, naast de beoordeling door de jury, bezoekers van de tentoonstelling konden stemmen.
De opdracht wordt gegund aan Bruns / Studio Platvorm.

Opdrachtgever
Gemeente Moerdijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.