Ontwerpwedstrijden - Panorama Haarlem Schalkwijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Panorama Haarlem Schalkwijk

Gemeente Haarlem schrijft i.s.m. Pré Wonen en Wijkraad Molenwijk een prijsvraag uit. Deelname staat open voor teams met tenminste één ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect), die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register.
Op basis van motivatie en portfolio selecteert de jury maximaal drie teams voor deelname aan de prijsvraag.

De opgave:
Schalkwijk is het jongste stadsdeel van de gemeente Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig als antwoord op de woningnood. Dit stadsdeel is gebouwd als stad naast de stad, met eigen voorzieningen. De straten zijn breed opgezet en er is veel groen. Schalkwijk telt 15.655 woningen waarvan zo’n 9.500 appartementen met relatief veel sociale huur. Rondom de woonbuurten ligt een groene zoom, afgebakend door het Spaarne en de Ringvaart. Schalkwijk ligt op fietsafstand van het centrum en is ook goed verbonden met de regio: Schiphol is slechts 15 minuten met de bus. De culturele diversiteit van Schalkwijk is zeer groot. Desondanks is Schalkwijk nog steeds een introverte stad naast een stad, dat er een beetje ‘bij lijkt te hangen’. De van oorsprong grote ruimtelijke opzet van Schalkwijk wordt niet meer beleefd. Anonieme publieke ruimtes en een overmaat aan infrastructuur zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners. Ook het buitengebied wordt ruimtelijk en gevoelsmatig niet ervaren in het stadsdeel en de bereikbaarheid is beperkt. Ook scoort Schalkwijk op vele gebieden ‘te hoog op de verkeerde lijstjes’: er sprake van veel achterstand en eenzaamheid, er is weinig te doen voor jongeren en de wijk vergrijst. Sinds tien jaar wordt gewerkt aan wijkverbetering. De wijken in Schalkwijk (Europawijk, Boerhaavewijk, Meerwijk en Molenwijk) zijn volop in ontwikkeling. Er zijn woningen bijgebouwd, het winkelcentrum wordt aangepakt, er is een markthal gepland en er komt een bioscoop. Een substantieel deel van het woningbouwprogramma van Haarlem (10.000 woningen) zal landen in Schalkwijk.
De coalitie, bestaande uit gemeente, woningcorporatie en de wijkraad van Molenwijk, is hecht en heeft veel partners. De partijen zoeken naar een visie op de herontwikkeling van Schalkwijk als geheel, die verder strekt dan de invulling van losse plots en die perspectief biedt op de langere termijn. Een aantal plannen ligt vast maar de coalitie laat zich graag verrassen door inzichten die deze plannen kunnen versterken, zonder de voortgang van het proces uit het oog te verliezen. De coalitie hoopt dat de deelnemers de complexiteit van de opgave omarmen en inspiratie kunnen bieden voor de toekomst van Schalkwijk.
De kern van de opgave in Haarlem Schalkwijk is de herinrichting en programmering van de openbare ruimte om zo een eigen identiteit en nieuw perspectief voor het stadsdeel te bieden. Hoe kan gerichte differentiatie van de openbare ruimte helpen deze geschikt te maken voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Hoe kunnen daarmee kansen worden geboden aan bewoners en gebruikers? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie.

De maximaal drie geselecteerde teams wordt gevraagd om:
1. Een visie op de inrichting en programmering van de openbare ruimte op de schaal van Schalkwijk, in het kader van de aanstaande nieuwbouw in de wijk onder het motto ‘Welkom in Schalkwijk’
2. Een verbeelding van deze visie op het schaalniveau van Molenwijk-Noord,
3. Een concreet voorstel om, samen met bewoners en minimaal budget, een eerste kleine ingreep te doen.

Hiervoor ontvangt ieder team een vergoeding van € 10.000 excl. btw.

In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg is om, afhankelijk van de aard van de inzending, te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.

Resultaat

De jury heeft Team AP+E, DMAU en De Waag tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.