Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Chronisch Gezond
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Chronisch Gezond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds roepen ontwerpers op om samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in te dienen voor een ontwerpend onderzoek gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.

Resultaat

De volgende partijen zijn geselecteerd:

  • Caro van Dijk Architectuur
  • morgenmakers
  • Aurore Brard
  • Reframing Studio
  • Open Concept
  • monobanda
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.