Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen

Gemeente Terneuzen schrijft een prijsvraag uit om te komen tot het ontwerp van een uitkijktoren als Icoon van Terneuzen. Deelname staat open voor architecten en ontwerpers.
Op basis van een ontwerpschets en begroting selecteert een jury vijf ontwerpen. Deze vijf ontwerpen worden voorgelegd aan mensen die woonachtig zijn in Terneuzen en een bijdrage hebben geleverd aan het 'Verhaal van de stad', waarna op de ontwerpen gestemd kan worden.
De beste vijf ontwerpen ontvangen een prijs ter waarde van € 1.000,-.
De winnaar stelt zijn ontwerp ter beschikking aan de gemeente Terneuzen ten behoeve van publicitaire activiteiten tijdens de financieringsfase en realisatiefase van het project ICOON. Indien de financieringsfase succesvol is doorlopen wordt de realisatie van het winnende ontwerp in opdracht en onder begeleiding van de gemeente Terneuzen verder voorbereid met de winnaar.

Procedure

30 april 2020 heeft de uitschrijver bekendgemaakt dat de inschrijftermijn wordt verlengd naar 30 april 2021.

Resultaat

Er zijn 76 inzendingen ontvangen. Het resultaat volgt eind augustus 2021.

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Adaptiv Architecten ism. Florence Desmedt;
  • IAA Architecten, ABT Ingenieurs en AIP partners;
  • Rene van Zuuk;
  • Atelier van Berlo;
  • Leendert Muller.
Opdrachtgever
Gemeente Terneuzen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.