Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag tijdelijk landmark Sluisbuurt
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag tijdelijk landmark Sluisbuurt

Gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een tijdelijk landmark in de Sluisbuurt te Amsterdam. Deelname staat open voor iedereen. Voor het tijdelijke landmark is voor ontwerp, realisatie en maximaal vijf jaar beheer, € 100.000 exclusief BTW beschikbaar.
Op basis van een voorstel voor het ontwerp en infomatie over haalbaarheid en organisatie selecteert een jury maximaal vijf inzendingen die de deelnemers geschikt dienen te maken voor online stemming. Ook dient het voorstel aan de buurt te worden gepresenteerd. Hiervoor ontvangt iedere partij een vergoeding van € 2.000 exclusief BTW.
Een online stemming door bewoners bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Resultaat

Het Palenhuis van Piet van Wijk is als winnend ontwerp aangewezen.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.