Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag betaalbare, circulaire en energiezuinige sociale huurappartementen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag betaalbare, circulaire en energiezuinige sociale huurappartementen

Stichting Volksbelang van 1895 en Woningstichting Talis schrijven een prijsvraag uit voor het ontwerp van een duurzaam en betaalbaar wooncomplex te Nijmegen. Deelname staat open voor iedereen.
Op basis van een schetsontwerp selecteert een jury drie inzendingen voor uitwerking tot een voorlopig ontwerp in de tweede ronde voor een vergoeding van € 10.000 incl. BTW.
De uitschrijvers zijn voornemens de winnaar de opdracht te geven het ontwerp tot een definitief ontwerp uit te laten werken.

Resultaat

De jury heeft Site Practice als winnaar aangewezen. (bron: De Architect)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.