Ontwerpwedstrijden - De woonwijk als noviteit
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De woonwijk als noviteit

De BNSP schrijft in samenwerking met de NVTL, gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg een oproep uit om te komen tot vrijmoedige en optimistische ideeën voor onze woonomgeving. Gemeente Sittard-Geleen bijt de spits af met een studielocatie. Ontwerpers en planologen bedenken zelf het programma van eisen voor hun ontwerp.
Deelname staat open voor iedereen, mits een ruimtelijk professional teamleider is. Deelname is voor leden van de BNSP en NVTL kosteloos. Niet-leden betalen € 25,- inschrijfgeld.
Op basis van een beknopt idee worden twee teams geselecteerd om dit idee uit te werken. Hier is per team een geldbedrag van € 14.000,- excl. btw voor beschikbaar.
De maquettes en plannen van de twee teams worden gepresenteerd in Geleen en op een nader te bepalen BNSP-locatie. De resultaten worden op de websites van beide verenigingen en zo mogelijk ook in druk openbaar gemaakt.

Resultaat

DTNP en New Urban Networks zijn geselecteerd om hun idee uit te werken.

Opdrachtgever
BNSP

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.