Ontwerpwedstrijden - Ontwerpuitdaging Ruimte voor Water
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpuitdaging Ruimte voor Water

De mondiale klimaatverandering maakt dat we in toenemende mate met wateroverlast, hitte en droogte te maken krijgt en daar ook op zal moeten reageren. Water gaat een andere betekenis krijgen en een belangrijke rol spelen in onze leefomgeving. Met deze ontwerpuitdaging gaat BNA Lokaal Netwerk Oosting en ArchitectuurCentrum Twente, samen met een aantal regionale partners, multidisciplinaire teams uitdagen om met inspirerende, ruimtelijke concepten te komen die hierop anticiperen.

Concrete locaties in Twente, elk met zijn eigen uitdagingen in relatie tot water, vormen de basis voor de uitdaging. Daarbij ligt de nadruk op de stedenbouwkundige en landschappelijke schaal, maar ook kleinere, technologische of architectonische concepten en ideeën zijn welkom om in de gegeven locaties te worden getest en toegepast. Het gezamenlijk doel is te zoeken naar een aanpak om wateropgaves in de toekomst te benutten voor het verbeteren van de (leef)omgevingskwaliteit. De resultaten moeten vooral inspireren, daadwerkelijke uitvoering is geen doel op zich, haalbaarheid wel.

Deelnemen

De deelnemers pitchen in de eerste ronde hun ideeën aan een jury. Deze jury beoordeelt de meest briljante en kansrijke ideeën die vervolgens verder worden uitgewerkt in de tweede ronde, de ontwerpateliers. Kwaliteit is daarbij niet afhankelijk van het aantal teams waardoor locaties kunnen afvallen. Inhoud is leidend.

De samengestelde, aan de ontwerpateliers deelnemende teams ontvangen een vergoeding van €2000,- (inc BTW) voor de werkzaamheden. De resultaten worden in een plenaire bijeenkomst besproken, geëvalueerd en van commentaar voorzien door externe experts en stakeholders en opdrachtgevers. Er worden geen winnaars aangewezen.

Meer informatie over deelname aan de ontwerpuitdaging is te vinden op: www.bna.nl/ruimte-voor-water Sluiting voor aanmelden is 4 februari, de pitch 17 februari en de ontwerpateliers 3 en 31 maart 2021. Hierbij wordt voor wijze van de bijeenkomst (digitaal of fysiek) rekening gehouden met de Corona maatregelen.

Resultaat

De volgende teams zijn geselecteerd:

  • Odin Landschapsarchitecten en Roelofs;
  • Te Kiefte Architecten en NADIANENA Studio;
  • CityFörster en OPENFABRIC;
  • OD205.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.